دره مرادبیگ همدان

۱ـ  اقای شریفی          ۱۳ـ فالی                            

۲ـ بچه های مد اسمائیل     ۱۴ـ محمد اسداله

۳ـ سبز علی دندول            ۱۵ـ خدا بیامرز محمد چش دریده

۴ـ غلامعلی گوشتی            ۱۶ـ حنیفه

۵ـ عم حاجی                     ۱۷ـ چراغ علی برقی 

۶ـ حسین بستنی               ۱۸ـ کل مهدی

۷ـ مریم اجی                      ۱۹ـ کل مسیب

۸ـ اکبر ممد قارقارو               ۲۰ـ غلام بستنی

۹ـ محمد سره                     ۲۱ـ نور علی معروف

۱۰ـ محمد چته                    ۲۲ـ حسین اسملی

۱۱ـ خطر                              ۲۳ـ موسای حاج موچول

۱۲ـ اسمایل حاج یاسین          ۲۴ـ حسین علی کرده

نوشته شده در سه شنبه پنجم بهمن 1389ساعت 21:36 توسط یه دره مراد بیگی|


آخرين مطالب
» ای قصه قصه قصه
» ﺍﯾﻨﻢ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﺩﺭ ﮔﻮﯾﺶﻫﻤﺪﺍﻧﯽ
» ادرس دادن همدانی ها!
» ﺩﻻﯾﻞ ﺁﺑﮕﻮﺷﺖ ﻫﺸﺘﻦ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﻫﻤﺪﺍﻧﯽ :
» چواشه!
»
» یی سری عکسای زمستان
» بعد یه مدته طولانی
» دو جمله دره ای دره ایی !!
» نام اوران 2
Design By : Pars Skin